Lislokaal-NIEUW

Kunstproject Tijd en Ruimte

 Michiel van Bakel

In Lislokaal is de video 'Multicolor red granite' te zien geweest van de in Rotterdam wonende en werkende kunstenaar Michiel van Bakel. 

Van Bakel (Deurne, 1966) studeerde voor hij naar de kunstacademie ging enkele jaren astronomie en psychologie. Zijn fascinatie voor wetenschap en technologie is zichtbaar in veel van zijn werk, dat onder andere sculpturen, films, foto’s en multimedia-installaties omvat. Onderzoek naar de menselijke perceptie en de beleving van tijd en ruimte zijn terugkerende thema’s in zijn oeuvre. Multicolor red granite is opgenomen op het stationsplein van Rotterdam met een zelfgemaakte pinhole-camera, een eenvoudig apparaat waarbij een kleine opening in de behuizing als lens fungeert. De video toont een ongewoon, vervreemdend perspectief op het grote plein met zijn granieten bestrating.
Multicolor red granite is te geweest in februari en maart 2017. 

In het kader van deze tentoonstelling heeft Lislokaal de volgende activiteiten georganiseerd:

1. Zondag 26 februari 2017

Leo Hogenboom in gesprek met beeldend kunstenaar Michiel van Bakel

In het werk van Michiel van Bakel (Deurne, 1966) draait het om de perceptie van ruimte en tijd en de mogelijkheden van technische hulpmiddelen om die perceptie te beïnvloeden. Hij studeerde enkele jaren Astronomie en Psychologie voordat hij zich aanmeldde voor de opleiding Vrije Kunst (nu: Fine Art) aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Als beeldend kunstenaar trad hij in de voetsporen van zijn vader Gerrit (1943-1984) met wie hij de fascinatie deelt voor wetenschap en techniek. De relatie vader-zoon is een van de thema’s die acteur/programmamaker en kunstliefhebber Leo Hogenboom zal aanroeren in zijn gesprek. Daarnaast zal het gaan over de kunstenaar als schepper, uitvinder en regisseur, over tijd en ruimte, over werkelijkheid en waarneming. In eerdere Kunstgesprekken gaf Hogenboom blijk van het vermogen de drijfveren van zijn gesprekspartner bloot te leggen om tot een beter begrip te komen van diens werk.

2. Zondag 19 maart 2017

Lezing over de  toekomst door Patrick van der Duin, universitair docent TU Delft

Tegenwoordig is er weinig aandacht is voor toekomstperspectief. Waar je vroeger nog toekomstscenario's van vijf, tien en twintig jaar tegenkwam, lijkt het nu alsof niemand nog vijf jaar vooruit kijkt. Of het nu aan de digitale tijdperk ligt, waar veranderingen zo snel opstapelen, of omdat eenieder het al druk genoeg heeft met het hier en nu. Ons kunstproject mag hier wel overheen stijgen en kunnen we daarmee het thema "toekomst" beetpakken. Het wetenschappelijk werk van Patrick van der Duin sluit hier nauw op aan.